Program
Nov15
Torsdag 15. November, 2018
18:00 Bibelgruppe
Kontaktperson: Kjersti Underdal, tlf.: 92645812
 
Nov16
Fredag 16. November, 2018
21:00 Krona Hydranten
 
Nov18
Søndag 18. November, 2018
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Steinar Landsverk taler. Ann Solveig Simones er møteleder. Lovsangsgruppa synger. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Nov20
Tirsdag 20. November, 2018
10:00 Menighetens bønnedag.
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 14. Kl. 11.00-11.45: Felles samling. Kl. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen: tlf.: 936 79 408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 916 95 150.
 
Nov23
Fredag 23. November, 2018
21:00 Krona Hydranten
 
Nov25
Søndag 25. November, 2018
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Linda Andernach Johannesen taler. Kjersti Underdal er møteleder. Randi Brattetveit, Kjersti Underdal og Anne Gerd Juvang synger og spiller. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Nov27
Tirsdag 27. November, 2018
10:00 Menighetens bønnedag.
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 14. Kl. 11.00-11.45: Felles samling. Kl. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen: tlf.: 936 79 408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 916 95 150.
 

Krona Hydranten

  Fredag 16. November
  21:00 — 23:00