Program
Mai26
Søndag 26. Mai, 2019
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell Levende"
Carl-Magnus Nystad taler. Kjersti Underdal er møteleder. Randi Brattetveit synger og spiller. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. Mai, 2019
10:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 14. Kl. 11.00 - 11.45: Felles samling. Kl. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 936 79 408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 916 95 150.
 
Mai31
Fredag 31. Mai, 2019
20:00 Krona Hydranten
 
Jun2
Søndag 2. Juni, 2019
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell Levende"
Pastor Jan A. Danielsen taler. Ann Solveig Simones er møteleder. Trine Skogrand synger. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Jun4
Tirsdag 4. Juni, 2019
10:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 14. Kl. 11.00 - 11.45: Felles samling. Kl. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 936 79 408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 916 95 150.
19:00 Styremøte
Jun5
Onsdag 5. Juni, 2019
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 

Bibelgruppe

  Torsdag 13. Desember
  18:00 — 20:00
 
Kontaktperson: Kjersti Underdal, tlf.: 92645812